Nytårshilsen fra Troldhede Varmeværk

Varmeværket har nu fået færdigt installeret og idriftsat den nye varmepumpe, og det kører efter planen med den lovede COP værdi (3,4 for hele året). Dette er medvirkende til at vi i varmeværks bestyrelsen har haft mulighed for at se hvordan pumpen fungerer og beregne hvad det koster at have anlægget i drift og hvad de faste omkostninger er.

Som det kan ses på takstbladet, så er de faste afgift på bolig (afgift pr M2 i bolig) hævet fra 15 kr til 18kr (ekskel moms) for at dække de faste udgifter for vores lån og driftsomkostninger. Men vi har så kunnet sænke selve varme prisen(varmeforbruget) fra 450kr til 360kr( (ekskel moms) da det er blevet billigerer at fremstille varmen til Jer forbrugerer. Dette medfører at hver gennemsnitlig husstand vil opnå en varmebesparelse på ca 1600 kr. i år 2021. Vi håber at det vil kunne være muligt at sænke prisen igen i år 2022, men det kommer an på regeringsudspil for varmeværker.
Hermed en Tak for året 2020 og med ønske om et godt Nytår til alle varmeforbrugere i Troldhede
Med venlig Hilsen 
Troldhede Varmeværks Bestyrelse
ved Formand Lars Brandt


Takstbladet ligger som altid under erhverv, Troldhede Varmeværk.

Facebook Kommentar

Del denne på Facebook og Mail