Kort referat fra Borgerforeningens generalforsamling.

Kort referat fra Borgerforeningens generalforsamling.

Valg af dirigent – Leo Christensen.

Formandens beretning ved Annette Nymann. Fremlæggelse af regnskab ved Karen Frandsen.

Fastsættelse af kontingent – 150 kr pr husstand.

Indkomne forslag : Ændring af vedtægterne § 5, styk 2.

Nuværende tekst : Dato og dagsorden bekendtgøres en uge i forvejen i Videbæk Avis.

Ændres til : Dato og dagsorden bekendtgøres en uge i forvejen hos Min Købmand, på Borgerforeningens facebook side, samt på Troldhede.nu.

Valg af ny bestyrelse : Christian Bonde – Anja Jensen – Siff Eskildsen. Udtrådt af bestyrelsen : Annette Nymann – Birgit Hylbæk – Mona Jørgensen.

Valg af to suppleanter : Lene Jensen og Lars Brandt.

Revisor : Allan Kristensen.

Valg til Troldhede Kultur og Idrætscenter repræsentantskabet: Preben Jensen og den sidste kandidat skal findes indenfor en måned.

Årets bolig : Lillian og Niels Jørgen Knudsen Kirkegade 16.

 

 

 

Facebook Kommentar

Del denne på Facebook og Mail