Borgerforeningen i Troldhede

 Borgerforeningen består af de borgere i Troldhede og Omegn, der er medlemmmer og en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen deltager i relevante møder, der vedrører Troldhede. Vi arbejder løbende for at fremme fællesskabet i Troldhede, og vi søger midler alle mulige steder til blandt andet byens forskønnelse og diverse aktiviteter.

Derudover afholder vi i bestyrelsen Sankt Hans aften, Banko to gange årligt, udendørs kræmmer og Veterantræf, Julemarked og andre begivenheder.

Vi vil gerne opfordre DIG som borger i Troldhede til at deltage i/bakke op om de forskellige arrangementer, og vi modtager meget gerne nye input og forslag til, hvordan vi kan gøre Troldhede endnu mere attraktiv at bo i.

Bestyrelsen består af følgende : 

Formand Annicha Darling Guldberg Mortensen 28 11 08 67 - Næstformand Christian Krægpøth 29 28 91 29 - Kasserer Karen Frandsen 27 29 53 14 - Sekretær Anja Jensen - Menig medlem Siff Guldberg Eskildsen 22 17 86 71

Suppleant Stefan Susnea

Repræsentanter i Kultur og Idrætscenterets repræsentantskab : Leo Christensen - John Kousgaard - Bent Neesgaard Nielsen.

Vores repræsentant i Landdistrikternes Fællesråd Bertel Jensen.

§ Vedtægter for Troldhede og Omegns Borgerforening § Tryk på Trolden.

 

Vi afholder hvert år Sankt Hans i rundkredsen d. 23 Juni 2020. Der er båltale, og børnene kan bage snobrød. Der kan købes øl/vand - pølser/brød - kaffe/kage.

Vi afholder Kræmmermarked og Veterantræf d. 14 September. Du kan henvende dig til Mona Jørgensen på tlf 25610665 og bestille en staldplads. Der kan købes øl/vand og Pølser/brød.

Vi afholder sammen med menighedsrådet julehygge for børnene i hallen d. 01 December fra kl 11.00 - 14.00 Vi går med Tamburkorpset ned til hallen, hvor der er dans om juletræet og besøg af julemanden. Der er godteposer til børnene, og de vokse kan købe gløgg og æbleskiver.

Staldplads kan bestilles ved tilmelding til Karen Frandsen på tlf 27295314.

Vi afholder banko i Troldhede hallen d. 01 April og d. 04 November kl 19.00. Der spilles om rækkegevinster og 20x fuld kort + bingo og pausebanko.
Pladesalg fra kl. 18.00
Alle er velkommen. Der kan købes kaffe og kage.

 
 

Vi afholder generalforsamling d. 05 Februar 2020 i Troldhede Hallen. Mere information kommer senere...