Borgerforeningen har været ved at gøre forårsklar

Borgerforeningen har været ved at gøre shelterspladsen og legepladsen forårsklar. Der er blevet ryddet op, og jorden er blevet revet pænt nede ved shelterspladsen. Der er også blevet ryddet op og gjort pænt ovre på legepladsen. Stierne er blevet revet pænt, og de er nu fri for grene, så børnene og de ældre nemmere kan komme en tur på legepladsen. Der er også blevet sat solssejl op, så madpakkerne nemmere kan holde sig. 

Stor tak til Jeanette for at klippe græsplænen og stor tak til Rita for hostaer til legepladsen.

Hilsen Borgerforeningen.

Facebook Kommentar

Del denne på Facebook og Mail