Artikkel fra Dagbladet Ringkøbing/Skjern om en flisfyret kedel i Troldhede

Troldhede Kraftvarmeværk går i gang med at planlægge nyt teknisk anlæg, der kan give forbrugerne en lavere varmepris.

Troldhede: Politikerne i økonomi- og erhvervsudvalget har tirsdag nikket ja til, at Troldhede Kraftvarmeværk går i gang med at planlægge et nyt teknisk anlæg.

Troldhede Kraftvarmeværk vil etablere en flisfyret kedel og muligvis et solvarmeanlæg, der skal ligge på en mark i hjørnet mellem Gåsdalvej, Blichersgade og gården Lysgaard.

Anlægget vil have adgang fra Gåsdalvej, og der vil komme cirka to til tre transporter af flis pr. uge.

Troldhede Kraftvarmeværk er blandt de 50 værker i Danmark, der har fået lov til at skifte over fra afgiftsbelagt brændsel – i øjeblikket naturgas – og til ikkeafgiftsbelagt brændsel.

Målet er naturligvis af få lavere varmepriser til forbrugerne.

– Prisen er nu ikke speciel høj mere, men det har den været, og derfor er vi blevet begunstiget med muligheden for at bygge biofyrede anlæg. Prisen er 400 kroner pr. megawatt-time, og der ligger vi i midterfeltet. I og med, at vi kan gå over til afgiftsfri brændsel, skulle der gerne være en gevinst, siger værkets formand Preben Gaardsvig.

– Vi fyrer med naturgas på det bestående værk, men det er billigere at fyre med biomasse, fordi det er afgiftsfrit. Det er derfor, vi vil etablere det flisfyrede værk. Det kan ikke placeres inde i byen, så derfor rykker vi ud på Gåsdalsvej, siger formanden.

Det er dog endnu ikke besluttet, om solfangeranlægget også realiseres. Der søges dog tilladelse, så den er i hus, hvis det bliver aktuelt.

– Det kan endeligt afgøres, når vi får priser for anlægget. Der er vi ikke nået til endnu. I første omgang skal vi have fliskedlen, siger Preben Gaardsvig, der endnu ikke vil sætte tal på, hvor stor investeringen bliver.

Det bestående anlæg i byen skal bestå.

– Motoranlægget er afhængig af elpriserne, og da priserne er lave, er produktionen flyttet over til gaskedlen. Men det giver lidt i rådighedsbeløb, at der står en motor, og da den er betalt, kan det ikke betale sig at skrotte den, da man får tilskud til at kunne lægge elproduktion ud på nettet, siger Preben Gaardsvig.

Han regner med at kunne rulle projektet i gang midt i 2018. Det står lidt mere klart, når bestyrelsen 11. oktober præsenteres for en tidsplan af kommunen.

Området er beliggende i landzone, og projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger området til erhvervsformål. For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer områdets anvendelse til teknisk anlæg.

Samtidig vurderer kommunen, at projektet kræver foroffentlighed.

Del indslaget på Facebook - Mail